środa, 25 maja 2016

Projekotwanie ploty z PCV na plot i bramę ze sztachetek nie wymaga pozwolenia na budowę oraz informowania tego faktu starostwu powiatowemu poza szczególnymi wypadkami.

Budowa sztachetki plastykowe na plot i bramę ze sztachet nie potrzebuje pozwolenia na to oraz informowania tego faktu do starostwa powiatowego wyjąwszy wyjątkowe wypadki.

Plot z plastiku na plot i furtkę ze sztachetek nie przekraczające poziomu 2,2 m budowane pomiędzy dwoma sąsiadującymi działkami nie wymagają żadnych formalności urzędowych. Dotyczy to również ogrodzeń prowizorycznych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i innych miejsc publicznych (nie dotyczy płotów dróg prywatnych i wewnętrznych nie będących drogami generalnymi)
  2. budowa ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia plotki PCV na plot i furtkę sztachetowadokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym albo urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru stawiania płotu powinno zawierać gatunek ogrodzenia, sposób dokonania jego montażu i zaplanowany dzień rozpoczęcia budowy.
  5. Prócz zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o upoważnieniu do dysponowania nieruchomością w celach budowlanych oraz jeżeli jest to zadane przez starostwo zarys ogrodzenia.

Nieraz do budowy ogrodzenie PCV na plot i furtkę ze sztachetek wymagane są dodatkowe uzgodnienia tj. np. akceptacja zarządcy drogi na lokalizacje wjazdu.

Stawianie ogrodzenia można zacząć po 30 dniach od zgłoszenia zamiaru jego budowy, o ile urząd nie wniesie uprzednio protestu. Sprzeciw może być w sytuacji, jak zamierzane plotki z PCV na ogrodzenie i furtkę sztachetowa jest niekompatybilne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej drogi. W przypadku gdy proponowane ogrodzenie z Winylu na plot i bramę ze sztachetekprawdopodobnie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi ewentualnie mienia, np. przez blokowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować zorganizowania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu budowy ogrodzenia jest ważne przez dwa lata. Wstrzymanie rozpoczęcia prac przez ów czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia oraz w przypadku chęci postawienia ogrodzenia nieodzowne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz